Premii pentru cadrele didactice

În cadrul proiectului Antreprenor UBB!” (AUBB), POCU/379/6/21/124662 premiile de care pot beneficia membrii grupului țintă cadre didactice sunt divizate în trei tipuri (premiul I,II,III). Dacă în urma evaluării dosarelor de premiere se constată faptul că sunt mai multe cadre didactice care îndeplinesc criteriile pentru premiul de tip III, premiile de tip I sau II pot să fie împărţite în premii de tip III.

După finalizarea programului postuniversitar cadrele didactice au posibilitatea de a alege să participe pentru obținerea unuia dintre cele trei tipuri de premii, constând în:

  • Minimum 50 de premii de tip III  în cuantum de 3.800 de lei/premiu pentru cadrele didactice care, în urma programului de perfecţionare postuniversitară, au dezvoltat/ îmbunătăţit între 1 și 4 cursuri/seminare/laboratoare din cadrul fișei analitice a unei discipline predate, cu condiţia ca materialele dezvoltate/îmbunătăţite să aibă obligatoriu o componentă de didactică/competenţe digitale şi cunoştinţe antreprenoriale şi minimum un material didactic audio-video;
  • Maximum 20 de premii de tip II în cuantum de 7.600 de lei/premiu pentru cadrele didactice care în urma programului de perfecţionare postuniversitară, au dezvoltat/îmbunataţit între 5 și 8 cursuri/seminare/laboratoare din cadrul fișei analitice a unei discipline predate, cu condiţia ca materialele dezvoltate/îmbunătăţite să aibă obligatoriu o componentă de didactică/competenţe digitale şi cunoştinţe antreprenoriale şi minimum două materiale didactice audio-video;
  • Maximum 4 premii de tip I în cuantum de 15.200 de lei/premiu pentru cadrele didactice care, în urma programului de perfecţionare postuniversitară, au dezvoltat/ îmbunătăţit între 9 și 14 cursuri/seminare/laboratoare din cadrul fișei analitice a unei discipline predate, cu condiţia ca materialele dezvoltate/îmbunătăţite să aibă obligatoriu o componentă de didactică/competenţe digitale şi cunoştinţe antreprenoriale şi minimum trei materiale didactice audio-video.

Notă! Având în vedere că resursele alocate proiectului sunt limitate (de exemplu numarul de ore alocate echipei audio-video) vă rugăm să informați din timp echipa de management dacă doriți un premiu diferit de premiul III pentru alocarea corespunzătoare a resurselor.