Antreprenor UBB! (AUBB)

ELEVI

Informații pentru elevi

STUDENȚI

Informații pentru studenți

CADRE DIDACTICE

Informații pentru cadre didactice

Au început înscrierile pentru concursul Târgul on-line al firmelor de exercițiu!

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, împreună cu Asociația With Us, în calitate de Partener, implementează, în perioada 24 mai 2019 – 11 iunie 2022, proiectul cu titlul „Antreprenor UBB!” (AUBB), POCU/379/6/21/124662, în baza contractului de finanțare nr. 37236 din 23.05.2019, încheiat cu Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Valoarea totală a proiectului este de 7.876.679,50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană de 6.695.177,58 lei și asistență financiară nerambursabilă națională de 1.037.957,78 lei. Contribuția eligibilă a Beneficiarului este de 143.544,14 lei.

Proiectul AUBB este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Îmbunătățirea întregului proces educațional al UBB prin realizarea unei intervenții în vederea creșterii eficacității pentru programele de studiu din domeniile de specializare inteligentă ale UBB, în sensul îmbunătățirii indicatorilor de rezultat și de proces. Proiectul vizează implicarea a 150 de elevi (din care minimum 38 aparținând unor grupuri defavorizate), a 460 de studenți (din care 345 aparținând unor grupuri defavorizate) și a 87 de cadre didactice.

 • Asigurarea suportului educaţional, profesional şi informaţional necesar studenţilor
 • Asigurarea suportului educaţional, profesional şi informaţional elevilor
 • Îmbunătăţirea nivelului de competenţe a 87 de cadre didactice
 • Dezvoltarea/îmbunătăţirea a 5 oferte educaţionale
 • Furnizarea a 6 oferte educaţionale
 • Îmbunătăţirea infrastructurii necesare studenţilor, pentru finalizarea studiilor, şi cadrelor didactice, pentru a derula programe de formare
 • Managementul proiectului
 • A1. Implementarea activităților pentru creșterea participării studenților la învățământul terțiar universitar. Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională (consiliere profesională/tutoriat) și sprijin financiar în vederea creșterii numărului de cursanți şi de absolvenți din învățământul terțiar;
 • A2. Implementarea activităților pentru creșterea participării la învățământul terțiar universitar. Sprijinirea accesului elevilor la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu studenți și personal didactic;
 • A3. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar. Perfecționarea profesională specializată (program postuniversitar);
 • A4. Dezvoltarea și furnizarea de oferte educaționale cu conținut inovator corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;
 • A5. Activitate transversală aferentă managementului de proiect;
 • A6. Activitate transversală decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară.
 • 407 de persoane (elevi/cursanţi, studenţi), din învăţământul terţiar universitar, certificate urmare a sprijinului acordat, din care:
 • 24 de persoane netradiționale
 • 202 de persoane din zona rurală
 • 2 persoane de etnie romă
 • 3 persoane cu cerințe educaționale speciale (CES)
 • 5 oferte educaţionale, pentru învăţământul terţiar universitar, validate/autorizate/implementate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
 • 80 personal didactic, din învăţământul terţiar universitar, certificat urmare a sprijinului primit
 • 460 de persoane (elevi/cursanţi, studenţi), din învăţământul terţiar universitar, din care:
 • 35 de persoane netradiționale
 • 303 de persoane din zona rurală
 • 3 persoane de etnie romă
 • 4 persoane cu cerințe educaționale speciale (CES)
 • 150 de persoane (elevi/cursanţi, studenţi)
 • 5 oferte educaţionale, din învăţământul terţiar universitar, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
 • 87 personal didactic, din învăţământul terţiar universitar, care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc. organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate