Consiliere profesională

Acestă activitate are două componente:

  • Consiliere profesională de bază și
  • Consiliere profesională aprofundată (destinată doar studenților la care se identifică factori de risc ce pot determina abandon școlar).

Cu ajutorul psihologilor/experților în consiliere, dorim să îți punem întrebările potrivite pentru a ajunge la răspunsurile potrivite. Îți vom analiza nevoile cu privire la activitatea educațională, profesională și antreprenorială și te vom ajuta să investești în tine, să te dezvolți și să cultivi din abilitățile și calitățile valorificate de mulți antreprenori.

Această activitate va fi organizată sub formă de anchetă prin intermediul unui instrument de tip chestionar de analiză a aşteptărilor studenţilor privind procesul de învăţare şi activitatea antreprenorială, profilului profesional şi antreprenorial al acestora şi o serie de variabile care pot contribui la succesul educaţional (factorii motivaţionali care susţin învăţarea activă şi principalele dificultăţi întâmpinate) şi antreprenorial (factori ce pot influenţa dezirabilitatea şi fezabilitatea percepută a activităţii antreprenoriale).

Consilierea profesională de bază se va realiza prin completarea unui chestionar sub formă de anchetă în momentul înscrierii on-line în cadrul proiectului.

Pe baza nevoilor și intereselor antreprenoriale identificate, dar și a factorilor de risc ce pot determina abandon școlar, se vor selecta 115 studenți care vor beneficia de consiliere profesională aprofundată, însumând, în medie, 6 ore de consiliere față în față online cu un psiholog/expert în consiliere. Practic dorim să ajutăm cu adevărat studenții care nu au avut cele mai bune rezultate în primul și al doilea an de studii, au diverse dificultăți familiale (absența unuia sau ambilor părinți, proveniența din familii dezorganizate), au dificultăți financiare (lipsa veniturilor sau venituri scăzute în familia de proveniență), proveniența din mediul rural, apartenența la grupuri minoritare și multe altele.

Dorim ca acestă activitate să contribuie la formarea studenților în vederea stimulării învățării și deschiderii spre activități antreprenoriale. La finalul activității de consiliere aprofundată toți cei 115 studenții pot prezenta un plan de dezvoltare profesională, adaptat propriului profil. În urma evaluării acestui plan de dezvoltare profesională, studenții pot primi un premiu în valoare de 350 lei/premiu.

În plus, nu uita că dacă participi la această activitate, atunci ai șanse și la Bursa studentului antreprenor. 

Sunt disponibile 115 de premii, în cuantum de 350 lei/premiu, doar pentru componenta Consilierea profesională aprofundată.