Cadre didactice – test

Condiții de eligibilitate

1

Să își desfășoare activitatea de predare la una din facultățile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sau la extensiile acesteia din țară.

2

Să desfășoare activități didactice la cel puțin o disciplină în cadrul unei specializări inteligente, nivel licență, la una din facultățile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sau la extensiile acesteia din țară. Lista specializărilor inteligente se regăseșe în Anexa 7.

3

Nu face parte din grupul țintă a proiectelor din cadrul apelului ”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”.

Metodologie selecție

Detalii

Rezultate selecție

Detalii

Listă specializări inteligente

conform O.M. nr. 5376/19.10.2017

Rezultate evaluare

Detalii

Premii pentru studențiDetalii

Metodologie premii

Detalii

Rezultate premii

Detalii