Antreprenoriat și inovare

Oferta educațională Antreprenoriat și Inovare este organizat sub forma a 5 module distincte, fiecare demarându-se cu o întâlnire teoretică intensivă de inițiere a studenților privind tematica aferentă, întâlnire ce va dura o oră.

Ulterior întâlnirii teoretice, se va derula o întâlnire asistată în care se vor lansa teme de lucru pentru studenți, teme ce vor fi realizate în sistem tutorial online, studenții beneficiind de suport din partea formatorilor online pentru realizarea acestor teme. Întâlnirea asistată de prezentare a temelor aferente fiecărui modul va dura o oră și jumătate. Vor fi alocate atât teme individuale, cât și teme la nivel de echipe de studenți, conform specificului fiecărui modul și fiecărui subiect discutat.

De asemenea, după o perioadă de timp de la prima întâlnire asistată, după realizarea unei prime forme a temelor în sistem tutorial online, se va realiza o întâlnire asistată prin care formatorii vor ajuta studenții să își îmbunătățească realizarea temelor prin oferirea de feedback față-în-față.

Mai pe scurt: 5 module, fiecare cu câte o întâlnire teoretică (1h), o întâlnire asistată lansare teme (1,5 h), lucru în sistem tutorial cu suport realizare temă, o întâlnire asistată feedback teme (1,5h), respectiv lucru în sistem tutorial îmbunătățire teme.

Modul 1: elemente introductive de antreprenoriat:

 • Ciclul antreprenorial. Evoluția antreprenorialului în economia românească.
 • Antreprenoriat și inovare.
 • Trenduri privind antreprenoriatul tehnologic și inovarea.
 • Elemente de economie antreprenoriala: prag de rentabilitate, randamentul investiției, flux de numerar, profit.

Modul 2: Identificarea și validarea unei antreprenoriale:

 • De la problemă la soluție. Metode de validare a unei idei.
 • Rolul și modul de construire a planului de afaceri.
 • Planul de afaceri – ideea afacerii.

Modul 3: Partea de marketing a planului de afaceri:

 • Planul de afaceri – descrierea pieței.
 • Planul de afaceri – concurenta și previzionarea vânzărilor.

Modul 4: Partea de management a planului de afaceri:

 • Planul de afaceri – planul operațional și managementul afacerii.
 • Planul de afaceri – managementul riscurilor.

Modul 5: Partea financiara a planului de afaceri și recapitularea acestuia:

 • Planul de afaceri – construirea ipotezelor privind construcția situațiilor financiare previzionate.
 • Planul de afaceri – construirea situațiilor financiare previzionate.
 • Revizuire elemente teoretice prezentate.

Evaluarea are 2 componente mari:

O evaluare individuală, realizată pe baza a 2 elemente:

 • Temele individuale lansate aferente fiecărui modul vor fi evaluate de către cadrul didactic in cadrul activităților asistate în cadrul cărora studenții vor primi feedback verbal si suport (on-line), iar ulterior li se va asigura o evaluare si feedback în scris sub forma sarcinilor de învățare în sistem tutorial;
 • Evaluare on-line ce vizează partea teoretica;

O evaluare la nivel de echipa, conform realizării temelor per echipa aferente temelor legate de modulele 2-5.

Sunt disponibile 275 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Antreprenoriat şi inovare,
 • Robotic Process Automation – UiPath – nivel Developer,  
 • Robotic Process Automation – UiPath – nivel Business Analyst,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).