Program postuniversitar: PSIHOPEDAGOGIE: METODE DE TRANSMITERE A CUNOȘTINȚELOR ADAPTATE GENERAȚIEI Z

Psihopedagogie: metode de transmitere a cunoștințelor adaptate generației Z

Disciplina din acest program își propune să dezvolte abilitățile cadrelor didactice de a proiecta cursuri universitare cu caracter inovator, focalizate pe maximizarea învățării studenților. Competențele vizate fiind: designul de conținuturi didactice bazate pe princiipiile formării adulților, utilizarea creativă a noilor tehnologii în predare, integrarea în conținutul disciplinelor predate a aspectelor noi din domeniile de cercetare (transferul de rezultate de cercetare în conținuturile predate).

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate astfel:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- o oră de evaluare (colocviu)

- 30 de ore de pregătire individuală

Competențe digitale: cheia în dezvoltarea materialelor didactice cu caracter inovator

Prin intermediul acestei discipline se dorește să se asigure profesorilor universitari o introducere în ceea ce înseamnă competențele digitale în viziunea DIGCOMPEDU (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu ). Disciplina își propune să atingă cele 22 de competențe digitale și va fi organizat pe cele 6 domenii după cum urmează:

T1: Tehnologii digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltarea profesională.

T2: Tehnologii necesare pentru căutarea de resurse digitale, crearea și partajarea resurselor digitale.

T3:Tehnologii digitale necesare în gestionarea și orchestrarea etapei de predare.

T4: Tehnologii și strategii digitale pentru îmbunătățirea procesului de evaluare a studenților.

T5:„Împuternicirea” studenților-tehnologii digitale necesare pentru a îmbunătăți includerea, personalizarea și angajarea activă a cursanților.

T6: Facilitarea competenței digitale a studenților.

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate în:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- o oră de evaluare (colocviu)

- 30 de ore de pregătire individuală

Antreprenoriat: puntea între universitate și mediul socio-economic

Scopul acestei discipline este de a provoca cadrele didactice ce predau specializărilor din domeniile inteligente să utilizeze antreprenoriatul în predare. Antreprenoriatul înseamnă apropiere de concret, de viața de zi cu zi sau de viața oamenilor din trecut, din acest punct de vedere, disciplina va viza urmatoarele teme:

Construirea și utilizarea unor secvențe educaționale bazate pe antreprenoriat;

Alternative de utilizare a antreprenoriatului pentru predarea în mediul academic;

Impactul utilizării antreprenoriatului în predare etc.

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate astfel:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- o oră de evaluare (colocviu)

- 30 de ore de pregătire individuală