Accelerator de afaceri

Dacă ești student și ai o idee de afaceri competitivită și fezabililă și o echipă de încredere, poți participa la activitatea propusă de noi: un Accelerator de afaceri pentru studenți! O nouă oportunitate pentru studenții cu idei de afaceri competitive care au curajul de a fi vulnerabili, de a învăța, de a pica, de a se ridica, de a pivota, de a primi critici, de a ieși din zona de confort și de a lucra cot la cot cu alții ca și ei pentru împlinirea visului.

În cadrul Acceleratorului de afaceri studenții vor beneficia de consiliere, mentorat și îndrumare din partea echipei Asociației With Us, UBB și/sau a unor persoane din mediul de afaceri. Programul este dedicat echipelor de studenți cu competențe antreprenoriale, dintre care minim un student trebuie să fie înscris în grupul țintă al proiectului.

Înscrierea studenților în cadrul Acceleratorul de afaceri se va realiza în 2 etape:

 • înscrierea în grupul țintă al proiectului, care presupune, conform metodologiei de selecție a grupului țintă, completarea unui formular online disponibil în cadrul aplicației de înscriere, urmată de
 • înscrierea în cadrul acceleratorului de afaceri, care presupune completarea unui formular on-line detaliat privind echipa, afacerea pe care vor să o dezvolte și bineînțeles viziunea lor.

Formularele detaliate vor fi evaluate de către echipa Asociației With Us, în colaborare cu mentori specializați, acolo unde se impune, iar studenții/echipele cu potențial vor fi invitați/invitate să participe la interviuri cu echipa Asociației With Us. În urma acestor interviuri, vor fi selectate între 20 și 30 de echipe, care vor trece în etapa următoare, Boot Camp.

În cadrul acestei etape, timp de mai multe săptămâni, echipele vor lucra intens cu echipa Asociației With Us, precum și cu o serie de mentori, colaboratori și posibili parteneri. Echipele vor avea parte de pregătire individualizată, precum și sarcini de realizat în funcție de stadiul în care se află proiectul. Astfel, unele echipe se vor concentra mai mult asupra dezvoltării de produs, altele se vor concentra mai mult asupra discuțiilor cu clienții ș.a.m.d. Echipele vor raporta săptămânal progresul prin intermediul rapoartelor de progres, dar și prin sesiuni de grup online, și vor primi îndrumare individuală, după necesități.

Echipele vor fi încurajate să lucreze împreună cu ceilalți studenți prin activități comune, sesiuni de pitching, networking sau prin schimb de experiență (ex: o echipă poate ajuta alți participanți cu design grafic, primind în schimb ajutor privind scrierea de cod). În urma unor interviuri finale, vor fi selectate echipele care vor participa în programul propriu-zis de accelerare. În minunatul Bootcamp echipele, pe lângă faptul că își vor dezvolta abilități de rezolvare a problemelor, de negociere, lucru în echipe multidisciplinare, public speaking și strategie, își vor crea și relații puternice cu alți participanți – aspect extrem de valoros pe termen lung. 

Bootcamp-ul va constitui o nouă etapă de selecție a echipelor. Programul foarte intens se poate dovedi ca fiind mult prea solicitant pentru unele echipe iar astfel acele echipe nu vor ajunge la produsul pe care și-l doresc. La final de Bootcamp se va organiza o sesiune de Pitching care va fi jurizată de către: un reprezentant al UBB, un reprezentant al Asociației With Us și 1-5 membri reprezentanți ai comunității locale/naționale de investitori tip Angel și VC, sau antreprenori locali cu experiență (investitori de tip angel care au investit personal cel puțin 500.000 EURO în start-upuri, parteneri sau manageri de investiții de risc tip VC, antreprenori sau fondatori ai unor companii sau grupuri de companii care au ajuns la o cifră de afaceri de cel puțin 5 milione de EURO).

Din cele 20-30 de echipe din etapa de Bootcamp un număr de 10 echipe vor fi selectate în etapa de Accelerare. Fiecare echipă selectată pentru etapa de Accelerare va primi un premiu în valoare de 9.000 RON.

Acestă etapă se va desfășura cu cele 10 echipe selectate la finalul etapei de Boot Camp. Acceleratorul se bazează pe două componente principale, respectiv:

 • sesiuni de mentorat 1-la-1 individualizate cu fiecare echipă (care se vor derula online sau offline în funcție de posibilități) și
 • workshopuri specializate care se vor derula online sub formă de webinarii și sesiuni de grup. 

În sesiunile de mentorat 1-la-1, practic se creează un roadmap personalizat pentru fiecare echipă, cu obiective de atins, responsabili clari și termene limită. Pe baza acestui roadmap, fiecare echipă va evolua individual în funcție de stadiul în care află și identifică resursele necesare.

Workshopurile vor avea loc săptamânal, ele fiind livrate de specialiști la nivel național sau internațional, investitori și antreprenori. Printre temele abordate menționăm: marketing, viziune, rezolvare de probleme, managementul conflictelor, aspecte legale ale fondarea unei afaceri, ciclul de viață al produsului, cercetarea de piață, plus multe altele. În afara întâlnirilor și a workshopurilor, echipele vor lucra la dezvoltarea produsului, atragerea primilor utilizatori/clienți și la crearea strategiei pentru perioada următoare.

Adică ziua prezentării ideii de afacere! La evenimentul final vor participa investitori, posibili clienți, posibili parteneri și lideri din domenii diverse, precum și reprezentanți ai mediului universitar. Echipele rămase în program își vor prezenta afacerile și progresul, urmând să primească întrebări din partea publicului.

În cadrul acestei etape vor fi anunțate și echipele câștigătoare, desemnate de un juriu format din oameni de afaceri și investitori în start-upuri. Din cele 10 echipe participante la Accelerator, cele mai promițătoare 3 start-up-uri vor primi următoarele premii:

 • premiul I în valoare de 140.000 de lei
 • premiul I în valoare de 120.000 de lei
 • premiul III în valoare de 100.000 de lei

Premiile se vor acorda în 2 tranșe. La accesarea primei tranșe din premiu, echipele de studenți vor depune un plan de activități prin care vor explica modul în care vor utiliza banii primiți pentru dezvoltarea ideii de afacere și vor specifica rezultatele/indicatorii pe care doresc să le/îi atingă. Pe baza acestui plan se va realiza încă o etapă de evaluare. Dacă prin utilizarea primei tranșe de bani s-au atins indicatorii stabiliți în planul de activități, echipa poate beneficia și de a doua tranșă. În cazul în care echipele nu vor ajunge la rezultatele stabilite în planul de activități, ele nu vor mai fi eligibile pentru a primi a doua tranșă din premiu. Banii rămași disponibili se vor realoca, în mod egal, spre echipele declarate eligibile.

 • 16 premii speciale (74000 lei/premiu) pentru urătoarele secțiuni
  • Progres în program
  • Implicare în accelerator
  • Prezentare 
  • Business Plan
  • Impact 
  • Inovare 

După încheierea etapei de Accelerare, echipele vor menține legătura cu Asociația With Us pentru a primi mentorat, acces la posibili parteneri, clienți sau investitori, dar și pentru a evalua progresul realizat sau pentru a identifica probleme înainte ca acestea să scape de sub control. De asemenea, echipele vor primi asistență pentru a folosi sumele de bani primite cât mai eficient pentru dezvoltarea afacerii. Acest lucru va fi facilitat printr-o comunicare digitală periodică, actualizări prin email și conferințe video.

De-a lungul întregii etape de Accelerare, echipele vor beneficia de numeroase resurse atât din partea Asociației With Us, cât și din partea UBB, precum acces la software și hosting gratuit, acces la laboratoare, evenimente de networking, traininguri specializate, mentorat, pregătire de pitching, spațiu de lucru, mentorat tehnic, consultanță din partea unora dintre cei mai experimentați oameni de afaceri din România și nu numai, precum și pregătire culturală privind eticheta în afaceri pentru echipele care doresc să se extindă în afara țării.