Prezentare proiect

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 24.05.2019 – 23.05.2021 proiectul cu titlul „Antreprenor UBB – AUBB” cod proiect 124662, în baza contractului de finanțare nr. 37236 din 23.05.2019, încheiat cu Ministerul Fonurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Valoarea totală a proiectului este de 7.876.679,50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană de 6.695.177,58 lei și asistență financiară nerambursabilă națională de 1.037.957,78 lei. Contribuția elgibilă a Beneficiarului este de 143.544,14 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea întregului proces educațional al UBB prin realizarea unei intervenții în vederea creșterii eficacității pentru programele de studiu din domeniile de specializare inteligentă ale UBB, în sensul îmbunătățirii indicatorilor de rezultat și de proces, vizându-se implicarea a 460 de studenți, din care 345 aparținând unor grupuri defavorizate, 87 de cadre didactice și 150 de elevi, din care minimum 38 aparținând unor grupuri devaforizate.

Indicatori de rezultat:

 • rata participării la învățământul universitar din total populație;
 • rata retenției studenților sau rata de abandon școlar;
 • rata de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților;
 • diversitatea și corelarea cu nevoile pieței muncii a ofertelor educaționale;
 • perfecționarea specializată a cadrelor didactice.

Indicatoril de proces:

 • consilierea de care beneficiază elevii de liceu în vederea participării la facultate;
 • rata studenților ce beneficiază de orientare academică sau profesională;
 • gradul de atractivitate a programelor de studiu și a disciplinelor de studiu în particular;
 • accesul studenților și elevilor cu venituri reduse sau din alte grupuri defavorizate la serviciile de educație;
 • oferte educaționale cu conținut inovator, gradul de utilizare al acestora;
 • gradul de utilizare a conținutului educațional inovator și al resurselor de învățare moderne și flexibile;
 • conștientizarea antreprenoriatului, ca mentalitate de succes.