Antreprenor UBB! (AUBB)

Datorită situației actuale, referitoare la starea de urgență impusă în România, echipa proiectului AUBB – “Antreprenor UBB!” a decis suspendarea proiectului începând cu data de 26.03.2020 până la finalizarea stării de urgență.

După ce s-au luat în calcul toate scenariile posibile, s-a ajuns la concluzia că activitățile pregătite pentru grupul țintă (elevi, studenți, cadre didactice) nu se vor putea implementa și desfășura la adevărata lor valoare și totodată ar putea pune în pericol sănătatea tuturor celor implicați.

Dat fiind contextul actual cu pandemia de coronavirus la nivel global și totodată din dorința de a proteja toate persoanele implicate, de la grupul țintă până la echipa de management, decizia de a suspenda proiectul este soluția cea mai bună pentru a rămâne în siguranță și de a beneficia de cursuri de calitate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm să colaborăm!

Echipa AUBB

ELEVI

Trage un ochi să vezi ce activități ți-am pregătit

STUDENȚI

Trage un ochi să vezi ce activități ți-am pregătit

CADRE DIDACTICE

***Înscrieri în curând

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, împreună cu Asociația With Us, în calitate de Partener, implementează, în perioada 24 mai 2019 – 23 mai 2021 proiectul cu titlul „Antreprenor UBB!” (AUBB), POCU/379/6/21/124662, în baza contractului de finanțare nr. 37236 din 23.05.2019, încheiat cu Ministerul Fonurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Valoarea totală a proiectului este de 7.876.679,50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană de 6.695.177,58 lei și asistență financiară nerambursabilă națională de 1.037.957,78 lei. Contribuția elgibilă a Beneficiarului este de 143.544,14 lei.

Proiectul este cofinanțatdin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se implementează în localitatea Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea întregului proces educațional al UBB prin realizarea unei intervenții în vederea creșterii eficacității pentru programele de studiu din domeniile de specializare inteligentă ale UBB, în sensul îmbunătățirii indicatorilor de rezultat și de proces. Proiectul vizează implicarea a 150 de elevi (din care minimum 38 aparținând unor grupuri defavorizate), a 460 de studenți (din care 345 aparținând unor grupuri defavorizate) și a 87 de cadre didactice.

 • rata participării la învățământul universitar din total populație;
 • rata retenției studenților sau rata de abandon școlar;
 • rata de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților;
 • diversitatea și corelarea cu nevoile pieței muncii a ofertelor educaționale;
 • perfecționarea specializată a cadrelor didactice.
 • consilierea de care beneficiază elevii de liceu în vederea participării la facultate;
 • rata studenților ce beneficiază de orientare academică sau profesională;
 • gradul de atractivitate a programelor de studiu și a disciplinelor de studiu în particular;
 • accesul studenților și elevilor cu venituri reduse sau din alte grupuri defavorizate la serviciile de educație;
 • oferte educaționale cu conținut inovator, gradul de utilizare al acestora;
 • gradul de utilizare a conținutului educațional inovator și al resurselor de învățare moderne și flexibile;
 • conștientizarea antreprenoriatului, ca mentalitate de succes.
 • A1. Implementarea activităților pentru creșterea participării studenților la învățământul terțiar universitar. Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională (consiliere profesională/tutoriat) și sprijin financiar în vederea creșterii numărului de cursanți şi de absolvenți din învățământul terțiar;
 • A2. Implementarea activităților pentru creșterea participării la învățământul terțiar universitar. Sprijinirea accesului elevilor la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu studenți și personal didactic;
 • A3. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar. Perfecționarea profesională specializată (program postuniversitar);
 • A4. Dezvoltarea și furnizarea de oferte educaționale cu conținut inovator corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;
 • A5. Activitate transversală aferentă managementului de proiect;
 • A6. Activitate transversală decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară;

Activități grup țintă ELEVI

A2.1. Promovare, înscriere, analiza de nevoi, selectare grup ţintă – elevi;

A2.2. Colaborare, consiliere, informare pentru elevi:

 • Un program de consiliere în carieră, care urmăreşte diminuarea dificultăţilor legate de integrarea în mediul şcolar, continuarea studiilor sau/şi inserţia pe piaţa muncii după finalizarea liceului;

A2.3. Organizare de evenimente pentru elevi:

 • Derularea unui program de firme de exerciţiu (la care vor colabora elevi, studenţi şi cadre didactice) ce se va finaliza cu un concurs: Târgul firmelor de exerciţiu, la care vor participa cel puţin 30 de firme de acest tip. Această activitate va fi organizată de către UBB, în colaborare cu Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău;
 • Ziua porţilor deschise – În cadrul căreia se vor desfăşura activităţi de promovare a universităţii care nu pot fi desfăşurate în mediul on-line: turul facultăţii, prezentarea laboratoarelor/echipamentelor, cursuri/seminare demonstrative etc.;

A2.4. Sprijin financiar: premii pentru elevi si studenţi:

 • Implicarea cu succes în activităţile firmelor de exerciţiu, va fi recompensată prin acordarea unui număr de 155 de premii pentru elevi conform Metodologiei de acordare premii pentru grupul ţintă elevi.

Activități grup țintă STUDENȚI

A1.1. Promovare, înscriere, analiză de nevoi, selectarea grupului ţintă – studenţi;

A1.2. Consiliere profesională – studenţi (consiliere de bază și aprofundată);

A1.3. Activităţi de tutoriat adresate studenţilor;

A1.4. Sprijin financiar: burse şi premii pentru studenţi, după cum urmează;

 • bursă lunară „Bursa Studentului Antreprenor”;
 • premii pentru Plan dezvoltare profesională;
 • premii pentru Activităţi de tutoriat.

A4.5. Furnizarea ofertelor educaţionale cu conţinut inovator:

 • Antreprenoriat şi inovare;
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri;
 • Învăţarea eficace –strategii pentru succesul la facultate.

A4.6. Furnizarea unui nou program de practică profesională, cu conţinut inovator: Accelerator;

A4.7. Premii, după cum urmează:

 • pentru participarea și promovarea cursului de Antreprenoriat şi inovare;
 • pentru participarea și promovarea cursului de Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri;
 • pentru participarea și promovarea cursului de Învaţarea eficace – strategii pentru succesul la facultate;
 • pentru Acceleratorul de afaceri.